Nytt från Djursvik!

17 År

 

Här kommer information om vad som händer och sker i Djursvik.

 

 

 

 

www.djursvik.com

  

 Djursvik

Styrelsen för 2018:

                             

Ordförande:  Ronny Pettersson                        

                                                            Övriga ledamöter:                                                 

Sekreterare: Lovisa Jönsson              Jan Hagström

                                                            Kerstin Hansson

Kassör:         Bengt Rydahl                     Jeanette Georgsson    

                                                                          

                                                           

                                                                          

Till revisorer                       Birgitta Nilsson och Sture Bondesson    

Suppleant                           Karin Mongs

Till valberedning                  Göran Wahlström och Lars Carlson

    

Medlemsavgiften för år 2018 är oförändrad 50:- kronor per person.

Inbetalas till föreningens plusgirokonto Nr: 1132812-7 eller till Kassören,

(alt. Sekreteraren eller Ordföranden).


 

KONTAKT   lgp.carlson@telia.com