Välkommen till Djursvik

 Djursvik är en gammal lasttags- och varvsplats, vilket gör orten intressant ur naturhistorisk synpunkt. På höjderna väster om samhället har fornlämningar av bostäder, järnålders röse och järnugn hittats.

Djursvik var den största orten för skeppsbyggnad på

södra delen av ostkusten. Här byggdes träskutor fram

till 1949.  Den sista träskutan som sjösattes vid

Stubbudd, nuvarande Djursviks varv var en tremastad skonare på 300 ton.

 

Båtsman Dunders stuga

är troligen det äldsta kvarvarande huset i Djursvik och ligger naturligtvis vid Dunders väg

 

 

Lillhem är det näst äldsta och ligger vid Djursviksvägen.

 

I Djursvik spelades TV- serien Vita Stenen in och detta hus vid Djursviksvägen – Skomakarevägen var centrum för handlingen liksom Skomakarestugan. 

  

 Köpmansgården

Byggnaden var en Köpmansgård som år 1820 uppfördes av Sven Pettersson. Den hade två flygelbyggnader. Den ena är riven och den andra är huvudbyggnad på Kroka Gård.

Byggnaden har under åren även varit i Röda Korsets ägo som semesterhem för husmödrar, barnkoloni samt som Kursgård för Aktiv Ungdom. Här hölls konferenser, kalas, studiecirklar m.m. Den är nu en privatbostad.


 I korsningen Djursviksvägen och Fiskarevägen ligger Sjömanshuset.

Det är ingen byggnad utan en

sten där man fördelade arbeten för lossning och lastning

av skutorna. Tyvärr är bara halva stenen kvar.

Den andra halvan försvann troligen när festplatsen anslöts

till kommunalt vatten och avlopp.

 

 På stenskoningen runt den fridlysta eken satt körkarlarna, när de kom från bl.a. Gullabo, Påryd m.fl. platser, och väntade på att få  sina foror med virke m.m. lossade.

 

Detta hus vid Fiskarevägen fick namn efter vad det användes till Tranjen.

Här gjordes tran från sälar.

Det var också övernattningsbostad för sjömän och andra.


 

Här vid nuvarande Fiskehamnen, Norra Bron, lade passagerarbåtar till för de resande som skulle vidare in i  landet.

 Härifrån skeppades också virke och andra varor

till bl.a. Danmark och England.

 

 

 Djuphamnen, Södra Bron,

här låg varvet innan det flyttadetill Stubbudd.

 

Rakt utanför Södra Bron ligger fågelskyddsområdet Röskär

 

 

 I dag är Djursvik ett växande samhälle.

Fritidsboende flyttar hit och blir åretruntboende. Stugområdet har kommunalt vatten och avlopp, vilket gör att fler stugägare blir permanentboende. 

I slutet på 80-talet gjordes ett område klart för byggnation.

  Här finns nu tomter att köpa och bebygga

 Enfamiljshus kan snabbt byggas med ett attraktivt läge genom närheten till havet och E22 samt till Söderåkra (3 km) med Möre Köpcenter, skola och, den så viktiga golfbanan.

 

 Djursviks Samhällsförening bildades den 20 maj 2001